Kontakt

 

Ordförande Cathrine Håkonsen 070-742 3971
Vice Ordförande Kjell Silver 08-6132754, 018-101512
Kassör Lena Björklund 070-9810068
Sekreterare/
Redaktör
Ing-Britt Andersson 070 1899901
Ledamot Agneta Ericsson 073-045 5498
  Ingrid Rydberg 018-30 98 72, 073-610 3930
  Maria Larsson 070-2355330
Suppleant Lotta Christvall 070-3455520
  Mansour Bassiri 070-3224511
Webredaktör Lennart Henstam 018-46 15 92, 070-676 60 91
  Maria Larsson 070-235 53 30
Roslagscirkeln Eivor Englund  072-006 6456

Kretsens e-postadress är: staupplandstyrelse@gmail.com

 

      

 

                                   ,