Vi gillar växter. Gör du?

Sällskapet Trädgårdsamatörerna Upplandskretsen är en förening med cirka 300 medlemmar i Uppland. Vi tillhör det landsomfattande Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA, med över 6000 medlemmar.  

Aktuellt:

Onsdag 21 mars kl. 18.00
Årsmöte, se kallelse sid 11
Därefter ”Hostor – perenner att lita på”
Roger Elg, landskapsarkitekt och universitetslärare på SLU föreläser om ”Gestaltning med funkior i trädgården”. Vilka arter/sorter ska vi välja? Hur kan vi använda funkior i olika sammanhang? Snigelresistens m.m. Roger har odlat funkior under många år och fortsätter att provodla och utveckla sina perennplanteringar där funkior ingår till stor del.

Torsdag 5 april kl.18.00
Liljor
Peter Møller, en känd liljeexpert från Danmark, håller föredrag om liljor och säljer liljor från egen import och odling. Han har 53 olika sorter med sig, inga martagonhybrider utan enbart sådana som vårplanteras. För närmare information om sorterna kontakta
Peter på e-post: Lan-terrorchids@post.tele.dk