Vi gillar växter. Gör du?

Sällskapet Trädgårdsamatörerna Upplandskretsen är en förening med cirka 400 medlemmar i Uppland. Vi tillhör det landsomfattande Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA, med över 6000 medlemmar.  

Sökes

– intresserade av att vara med och skapa en monter för Trädgårdsamatörerna på Trädgårdsmässan – Nordiska trädgårdar 26–29 mars 2020

Upplandskretsen kommer att ha huvudansvaret för Trädgårdsamatörernas monter på mässan. Tillsammans med andra närliggande kretsar ska montern planeras, inredas, bemannas och fyllas med olika aktiviteter.

Vill du vara med och ingå i Upplandskretsens arbetsgrupp. Du kan bidra på olika sätt med idéer och i planeringen, informera, medverkan på plats, bygga och inreda monter mm. Andra kretsar kommer också att bidra men vi ansvarar för att hålla ihop det hela. Arbetsgruppen kommer att träffas några gånger med start i november men mycket kontakt kan ske per telefon och digitalt. 

Hör av dig till mig med anmälan och frågor eller förslag på vad du vill ska finnas i montern.

Lena Björklund, mobil 0709 810068

lenabjorklund.riala@telia.com

Torsdagen den  28 november, kl. 18.00 är det Glöggkväll. 

Till glöggen serveras en reseberättelse - Tibet- en guldgruva för blomjägare. Magnus Lidén berättar om sommarens Tibetresa och om bergvallmo, roddisar och egna favoriter. 

Plats: Gränbyskolan, Liljeforstorg, Uppsala