Program 2017

(tidigare programpunkter finns under rubriken arkiv)

 

Torsdag 19 oktober kl. 18.00

Naturlika dammar
”Livet är för kort för att vara dammfritt”. Ett föredrag om dammar. Tom Ericsson, pensionerad forskare och lärare på Sveriges lantbruksuniversitet. ”Focus i mitt föredrag är vatten i den lilla trädgården och den naturlika dammen. Målet när jag skapar vattenmiljöer är att de ska fungera utan avancerad teknik. Mina dammar är tänkta att förutom växter även hysa grodor, salamandrar och andra vattendjur samt att göra det möjligt för områdets igelkottar och fåglar att släcka törsten”

Tom Ericsson har även med sig vattenväxter som enligt hans bedömning är bra för att bekämpa alger.

Onsdag 22 november kl. 18.00

Glöggkväll med föredrag om botaniska upplevelser Riksgränsen- Abisko
Kristina (Tina) Ohlsson och Hasse Tranefors berättar om sina vandringar i den norra delen av den svenska fjällvärlden. Föredraget handlar om förutsättningarna för den mycket rika växtligheten och vad de funnit inom och utanför Abisko Nationalpark. Föredraget tar cirka en timme och innehåller många bilder på växter och på fjällvärlden i stort.

Glögg med tilltugg serveras.
Nytt program kommer ut i december 2017  

 

Fina växtstöd tillverkade av medlemmar under kursdagen med Linda Schilén!