Lök- och Knölhelg

Lök och Knölhelgen 2019

Lök och Knölhelgen planeras till första helgen i oktober alternativt den andra helgen. Vi har kontakt med några internationella föreläsare som vi hoppas kunna engagera

Kontaktpersoner:
Lennart Nelson; 070 6668264
Lennart Henstam; 070 6766091