Lök- och Knölhelg

Lök och Knölhelgen 2021. 

Helgen den 3-4 oktober 2021 hoppas vi kunna bjuda in till ännu en fullspäckad Lök- och Knölhelg. Årets tema är - I ett woodland bland orkidéer och andra växter.

Ett antal föreläsare är bokade:

  • Dan Hinkley - USA
  • Kenneth Cox - England
  • Ulf Sill - Sverige
  • Larz Danielsson - Sverige
  • Tommy Tønsberg - Norge
  • Christoffer Bailes - England

Kontaktpersoner: Maria Larsson 070-2355330 och Cathrine Håkonsen 070-7423971

 

 

Tidigare års Lök och Knölhelger

2012

Program lördagen den 6 okt
11.00 Samling och registrering
11.30 Lunch
13.00 Inledning
13.15 Magnus Lidén – Vanliga och ovanliga
Corydalis
14.30 Kaffe
15.00 Janis Ruksans – Lökar och knölar från hela världen och odlingserfarenheter (Engelska)
17.00 Försäljning av lökar och knölar
(Ruksans och Tjeerdsma)
18.30 Middag, lotteri, samkväm

Program söndag 7 oktober
08.30 Föredrag Johan Nilsson – Arisaemor i det vilda
09.45 Kaffe
10.00 Gerben Tjeerdsma. Lökar, knölar och odlingserfarenheter av svenska förhållanden
11.30 Paneldiskussion med Janis Ruksans och Gerben Tjeerdsma; (Engelska)
Tema: Odlingsmetoder och erfarenheter.
12.15 Avslutning
12.30 Lunch

2013


11.30 Registrering och lunch
13.00 Inledning
13.05 Janis Ruksans: Crocus in the wild and how to grow them
14.05 Henrik Zetterlund: Personliga lökväxter jag mött i naturen, i Göteborgs botaniska trädgård och i min Kinnekulleträdgård.
15.00 Kaffe
15.45 Per Bürger: Buskar och barrträd lämpliga för samplantering med lökar och knölar
17.15 Försäljning
18.30 Middag, lotteri, samkväm
Janis R; Adventures of a plant hunter

09.00 Susan Band: Growing and propagating bulbs and corns
10.00 Kaffe/frukt och marknadsavslutning
10.30 Larz Danielsson: Odling och förökning av lök och knöl i mellersta och norra Sverige
11.30 Paneldiskussion om odlings erfarenheter av lök och knöl. Möjligheter att ställa frågor. 12.15 Avslutning och utvärdering
12.30 Lunch

2014 

13.00 Inledning
13.05 Lunden och lundens mångfald; Eric Wahlsteen, Borealis;
14.00 Vanliga och ovanliga lundväxter; Ian Young, Skottland
15.00 Kaffe
15.45 Spännande möjligheter i mellansvensk lund; Jonny Andresen,
16.45 Paus (färdigställande inför växtmarknaden)
17.15 Växtmarknad
18.30 Middag
19.30 Lotteri till kaffet

09.00 Bulbs for woodland; Janis Ruksans, Rare bulbs
10.00 Kaffe och marknadsavslutning
10.30 Lunden – knölarnas paradis; Eric Wahlsteen, Borealis
11.30 Paneldiskussion och frågor; Ian Y, Eric W, Janis R
12.15 Lunch
13.00 I lundens skugga; Hannu Sarenström

2015

12.00 Inledning
12.05 Some reliable and exciting plants for the Woodland Garden; Jim Jermyn
13.00 Vår trädgård från lunden till stenpartiet; Jonny Karlsson
14.00 Kaffe
14.45 Buskar och små träd från lund till stenparti; Peter Linder
15.45 Steinhageparti og deres ulike økologi i Tromsø; Arve Elvebakk
16.45 Paus (färdigställande inför växtmarknaden)
17.15 Växtmarknad
18.30 Middag; Mina strapatser som växtjägare; Magnus Lidén
19.30 Lotteri till kaffet

08.00 Stenparti; Magnar Aspaker
09.00 Kaffe och växtmarknad
09.30 The challenge of growing European Alpine Plants; Jim Jermyn
10.30 På jakt etter Calandrinia og andre favorittar i Chile; Arve Elvbakk
11.30 Paneldiskussion och frågor; Jim Jermyn, Arve Elvebakk, Magnar Aspaker, Jonny Karlsson, Guna Ruksane
12.15 Lunch
13.00 Växtmarknad; Pioner och avslutning av lök och knölhelgens kvarvarande växter
14.00 Pioner och samplanteringsväxter; Guna Ruksane
15.00 Avslutning

2016

12.00 Inledning
12.05 Tolka ståndort; Gerben Tjeerdsma
13.00 Bulgaria, exploring the Rila & Pirin Mountains. Harry Jans.
14.00 Kaffe
14.45 En årstid vi kallar höst; Conny Assarsson
15.45 Turkey, exploring the western Taurus Mountains. Yasemin Konuralp
16.45 Paus (färdigställande inför växtmarknaden)
17.15 Växtmarknad; Jonas Grund, Gerben Tjeerdsma, Ulf Sill, Owe Jaktlund samt Håkan Stenström
18.30 Middag med lotteri

08.00 Intressanta växter från Iran. Magnus Lidén
09.00 Kaffe och växtmarknad
09.30 Turkey, Exploring the Eastern Taurus Mounjtains, Yasemin Konuralp
10.30 Blandat och gott i min trädgård. Owe Jaktlund
11.30 Paneldiskussion och frågor; Gerben T., Harry J., Yasemin K., Magnus L., Conny A. och Owe J
12.15 Avslutade lunch
13.30 Guidad tur i Uppsala botaniska trädgård, Magnus L.

2017

Inget möte

2018

12.45 Inledning
13.00 Exciting plants from China and Tibet. Vojtech Holubec
14.00 Vanliga och ovanliga juveler i mitt lundparti. Ulf Sill
15.00 Kaffe
16,00 Some new and interesting perennials. Hans Kramer
17.00 Paus (färdigställande inför växtmarknaden)
18.00 Växtmarknad (Plant fair)
19.30 Middag (Dinner)
20.30 Lotteri till kaffet (Lottery)

12.00 Inledning
12.05 Tolka ståndort; Gerben Tjeerdsma
13.00 Bulgaria, exploring the Rila & Pirin Mountains. Harry Jans.
14.00 Kaffe
14.45 En årstid vi kallar höst; Conny Assarsson
15.45 Turkey, exploring the western Taurus Mountains. Yasemin Konuralp
16.45 Paus (färdigställande inför växtmarknaden)
17.15 Växtmarknad; Jonas Grund, Gerben Tjeerdsma, Ulf Sill, Owe Jaktlund samt Håkan Stenström
18.30 Middag med lotteri

2019

11.30 Lunch och registrering
12.45 Annika Vinnersten, Roger Holt (Uppsala botaniska trädgård); Lök- och knölbiologi – bra att veta för odlaren
13.15 Oron Peri (Israel): Rare and Unusual Bulbs in Cultivation.
14.15 Kaffe
15.00 Luc Scheldeman (Belgium); Bulbs and corms in the nature
16.00 Martin Hajman (Norge); Odlingserfarenheter från nordliga breddgrader
17.00 Växtmarknad; Jonas Grund (Stolpens trädgård), Gerben Tjeerdsma (Gerbianska trädgården), Oron Peri, Luc Scheldeman, Martin Hajman, Ulf Sill, Peter Tallbo.
18.30 Middag med lotteri

09.00 Annika Vinnersten och Roger Holt; Lök- och knölplaner för Uppsala botaniska trädgård
09.30 Kaffe
10.30 Ian Young (Scotland): My experience of growing and propagating bulbs and corms
11.30 Luc Scheldeman (Belgium); Interesting bulbs and corms and how I am growing them in the garden
12.30 Johan Nilsson (Göteborgs botaniska trädgård); Odling av ovanliga och intressanta lökväxter i trädgården och under tak
13.15 Avslutande lunch

2020

Inget möte pga Covid 19