Lök- och Knölhelg

Lök och Knölhelgen  5-6 oktober 2019

                                                     

                                                    

Färgklickar från hela världen!

Årets lök och knölhelg arrangerar vi i samarbete med Uppsalas botaniska trädgård och helgen kommer att gå helt i lökens och knölens tecken.

Var: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt Centrum, Norbyvägen 14, Uppsala

När:
Lördag 5 oktober
11.30   Lunch och registrering
12.45   Annika Vinnersten, Roger Holt (Uppsala botaniska trädgård);
Lök och knölbiologi – bra att veta för
             odlaren
13.15  Oron Peri (Israel):
Rare and Unusual Bulbs in Cultivation
14.15  Kaffe
15.00  Luc Scheldeman (Belgium);
Bulbs and corms in the nature
16.00  Martin Hajman (Norge); Odlingserfarenheter från nordliga breddgrader
17.00  Växtmarknad;, Jonas Grund (Stolpens trädgård), Geben Tjeerdsma (Gerbianska trädgården),
           Oron Peri, Luc Scheldeman, Martin Hayman, Ulf Sill, Peter Tallbo.
18.00 Mingel med tilltugg
18.30  Middag med lotteri

Söndag 6 oktober
09.00  Annika Vinnersten och Roger Holt; Lök- och knölplaner för Uppsala botaniska trädgård
09.30 Kaffe
10.30 Ian Young (Scotland):
My experience of growing and propagating bulbs and corms
11.30 Luc Scheldeman (Belgium);
Interesting bulbs and corms and how I am growing them in the garden
 12.30 Johan Nilsson (Göteborgs botaniska trädgård);
Odling av ovanliga och intressanta lökväxter i trädgården
            och under tak
13.15 Avslutande lunch

Kontaktpersoner: Lennart Nelson 070 66682644, Lennart Henstam; 070 6766091