Lök- och Knölhelg

Lök och Knöl 2017 blir inte av men den planeras komma åter 2018 och då med temat: Var finns odlingsvärda och intressanta växter runt vår jord och exempel på sådana växter.