Lök- och Knölhelg

Var finns skattkistorna gömda?

 

Några skattkistor hittar vi på följande ställen:


Lördag 6 oktober:
11.00   Lunch och registrering 
12.00   Inledning                  
12.05  Gerben Tjeerdsma;
Tolka ståndort.
13.00  Harry Jans:   
Bulgaria, exploring the Rila & Pirin Mountains (föredrag på engelska)
14.00  Kaffe
14.45  Conny Assarsson;
En årstid vi kallar höst
15.45  Yasemin Konuralp; Turkey, exploring the western  Taurus Mountains (föredrag på engelska)
17.15  Växtmarknad;, Jonas Grund (Stolpens trädgård), Gerben Tjeerdsma (Gerbianska trädgården),
           Ulf Sill, Owe Jaktlund samt Håkan Stenstörm.
18.30  Middag med lotteri

Söndag 7 oktober
08.00  Magnus Lidén, Intressanta växter från Iran
09.00  Kaffe
09.30  Yasemin Konuralp;
Turkey, Exploring the Eastern Taurus Mountains
10.30  Owe Jaktlund:
Blandat och gott i min trädgård
11.30  Paneldiskussion och frågestund:
 Gerben Tjeerdsma, Harry Jans, Conny Assarsson, Yasemin Konuralp,        
            Magnus Liden, Owe Jaktlund
12.15  Avslutande lunch

Kontaktpersoner:
Lennart Nelson; 070 6668264
Lennart Henstam; 070 6766091